ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตาล
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลพบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
ตาลจ้า
รูปภาพ
: