ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
koe
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ
รูปภาพ
: