ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จีจี้
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Akhaza
รูปภาพ
: