ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอ้ว
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชัยนาท
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เราได้รู้จักกัน
รูปภาพ
: