ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เมจิ
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
GOD BLESS YOU!!!
รูปภาพ
: