ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นุจ
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ฉะเชิงเทรา
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
มีชาลาเปาขายคะ
รูปภาพ
: