ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จ๋า
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: