ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ก้อง
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครราชสีมา
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
hi
รูปภาพ
: