ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หลิน
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีจ้า
รูปภาพ
: