ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ชมพู่
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
มิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลา
รูปภาพ
: