ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บอยด์
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
อุบลราชธานี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
Gesus Love you
รูปภาพ
: