ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tun
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
I'm tun "
รูปภาพ
: