ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ไบเบิ้ล
อายุ
:
21 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
หวาดดี้ดดดดดดดดดด
รูปภาพ
: