ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ป๊อป
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เด็กคริสเตียน
รูปภาพ
: