ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แพม
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
คนพะเยา
รูปภาพ
: