ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นุชชี่
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สระบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
godloveme
รูปภาพ
: