ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โน้ตบุ๊ค
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
รักในพระเจ้า..เชื่อในพระองค์..และจงวางใจในพระบิดา
รูปภาพ
: