ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ไม่มี
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ระยอง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: