ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นนท์
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
วุฒิชัย แซ่โซ้ง
รูปภาพ
: