ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปอ
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
คริสตเตียนเหมือนกาน..(จงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ)
รูปภาพ
: