ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โจ๊ก
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ปราจีนบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: