ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ยอด
อายุ
:
46 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชัยนาท
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
การตลาด/การขาย
คำแนะนำตัว
:
ผมประดิษครับ
รูปภาพ
: