ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอ
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
ออกแบบ/ดีไซน์
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: