ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ใหม่
อายุ
:
20 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ระนอง
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ใหม่
รูปภาพ
: