ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบว
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พิจิตร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เบว ค.จ ตะพานหิน
รูปภาพ
: