ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
boat
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลพบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
55+
รูปภาพ
: