ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อรรถ
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
อรรถโต๋คับ
รูปภาพ
: