ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ดอย
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
คริสตจักรครวามหวังกรุงเทพ สถานมัสการบางนา
รูปภาพ
: