ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอลียาห์
อายุ
:
570 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยเราได้
รูปภาพ
: