ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปิง
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เลย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ชื่อ ปิง
รูปภาพ
: