ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น็อต
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
Let's Talk.
รูปภาพ
: