ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กิฟฟี่
อายุ
:
575 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัดดี พี่น้องใน พระคริสต์
รูปภาพ
: