ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
TA
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
มุกดาหาร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ยากมีส่วนร่วมในแผ่นดินสวรรค์
รูปภาพ
: