ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จิตร
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สระแก้ว
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเจ้า
รูปภาพ
: