ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จอย
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครราชสีมา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
Joy and Thanny
รูปภาพ
: