ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ก๊อฟ
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
hello....
รูปภาพ
: