ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ake
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
หนองคาย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีงับพี่น้อง
รูปภาพ
: