ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปอม
อายุ
:
21 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ไฮ ปอมปอมค่ะ
รูปภาพ
: