ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เสือ
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กาญจนบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ผมเสือครับ
รูปภาพ
: