ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แตง
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
รักพระเจ้า อารมณ์ดี สนุกสนาน
รูปภาพ
: