ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เมนี่
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าเป็นความรัก
รูปภาพ
: