ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบลล์
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ความรักในพระเยซูคริสต์นั้นยิ่งใหญ่
รูปภาพ
: