ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นุช
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดีค่ะ
รูปภาพ
: