ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หนึ่ง
อายุ
:
45 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ
รูปภาพ
: