ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โอชิน
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักคุณ
รูปภาพ
: