ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จ๋อม
อายุ
:
47 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรสาคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ออกแบบ/ดีไซน์
คำแนะนำตัว
:
jesus kove toy
รูปภาพ
: