ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tang
อายุ
:
606 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
Hello! oihsoifdojnkoqewjfr
รูปภาพ
: