ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นุกเกอร์
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครั๊บ ๆ
รูปภาพ
: