ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ๊อฟ
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ราชบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: