ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
รูธ
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ruth
รูปภาพ
: